BIURO RACHUNKOWE ALTHIMUS

Witamy Państwa na stronie biura rachunkowego ALTHIMUS w Warszawie. Nasza firma specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości, podatków oraz kadr i płac.

Biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe dla podmiotów o różnej formie prawnej, profilu działalności jak i różnej wielkości. Posiadamy autorskie rozwiązania informatyczne dostosowywane przez nas do specyfiki Klienta pozwalające na znaczną automatyzację procesu księgowania. Dzięki takim rozwiązaniom szczególnie atrakcyjną ofertę możemy zaproponować firmom o dużej liczbie dokumentów księgowych.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami. Ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość naszych usług. Wysoką jakość świadczonych usług zapewnia profesjonalnie dobrana kadra pracownicza, korzystająca z możliwości jakie stwarza firma – stałego dostępu do najnowszych publikacji oraz specjalistycznych serwisów informacyjnych

Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz aktualne ubezpieczenie OC działalności biura rachunkowego.

Nasza wiedza i doświadczenie gwarantują profesjonalne i terminowe wykonanie powierzonych nam zadań.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego i zapraszamy do współpracy!

Certyfikat Centrum Informacji Księgowej nr 1181944282

OFERTA – KSIĘGOWOŚĆ I RACHUNKOWOŚĆ

Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,

 • bieżące księgowania dokumentów dla celów podatkowych,

 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zarówno dla potrzeb prawa podatkowego jak i bilansowego

 • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zarówno dla potrzeb prawa podatkowego jak i bilansowego

 • obliczanie miesięcznych zobowiązań oraz sporządzanie i składanie deklaracji z tytułu podatku od osób prawnych oraz podatku VAT,

 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,

 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,

 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,

 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów,

 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym oraz przed innymi organami orzekającymi.

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 • dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,

 • prowadzimy ewidencje VAT,

 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,

 • prowadzimy ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • dokonujemy miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,

 • obliczamy miesięczne zobowiązania oraz sporządzamy i składamy deklaracje z tytułu podatku od osób prawnych oraz podatku VAT,

 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,

 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym oraz przed innymi organami orzekającymi.

Ryczałt ewidencjonowany
Kadry i płace

Nasza firma BIURO RACHUNKOWE ALTHIMUS, oprócz usług w zakresie księgowości, świadczy usługi kadrowo-płacowe dla podmiotów o różnej formie prawnej, profilu działalności, jak i różnej wielkości.

Oprócz bieżącej obsługi kadrowo-płacowej, oferujemy wsparcie, pomoc i doradztwo.

Pełna informacja – KADRY I PŁACE ALTHIMUS

Oferujemy wyprowadzanie zaległości:

 • księgowych

 • podatkowych

 • wobec ZUS

 • kadrowo-płacowych

Zapewniamy fachową opiekę i profesjonalne doradztwo.

zaleglosci

BIURO RACHUNKOWE ALTHIMUS – CENNIK

Cennik

NASZE CENY

Koszty świadczonych przez nas usług są negocjowane indywidualnie z każdym z naszych klientów a ich wysokość uzależniona jest od specyfiki działalności Państwa firmy.

Jeśli zainteresował Państwa zakres oferowanych przez nas usług
i pragniecie Państwo uszczegółowić zapytanie, prosimy o wypełnienie formularza a wtedy skontaktujemy się w dogodnym dla Państwa terminie.

Ceny za usługi kadrowo-płacowe:

 • od 70,00 zł za jednego pracownika – kwota nie zawiera podatku VAT

 • od 60,00 zł za jednego zleceniobiorcę (z  ZUS) – kwota nie zawiera podatku VAT

 • od 45 zł za jednego zleceniobiorcę (bez ZUS) – kwota nie zawiera podatku VAT

Ceny za usługi księgowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych osób fizycznych i spółek wraz z ewidencjami i deklaracjami podatkowymi – od 400,00 zł,

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z ewidencjami i deklaracjami podatkowymi – od 150,00 zł,

Powyższe kwoty nie zawierają podatku VAT.

Jednocześnie zapewniamy bezpieczeństwo i poufność informacji na każdym etapie współpracy.

ALTHIMUS KONTAKT

BIURO RACHUNKOWE ALTHIMUS Sp. z o.o.
ul. Zadumana 11A/4
02-206 Warszawa
NIP 118-19-44-282
tel.:   +48 22 572 15 09
+48 22 572 15 10
fax.:  +48 22 826 27 60
aneta.kuzniar@althimus.pl

  Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.biurorachunkowewarszawa.althimus.pl

  Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z serwisu jest, Biuro rachunkowe Althimus Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zadumana 11A/4 02-206 Warszawa, NIP: 118-19-44-282

  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji
  – poprzez gromadzenie plików “cookies”
  – dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

  Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.